Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Радовельська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04343620) був реорганізований і увійшов до складу Олевської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Повідомленння про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки - "Розділу охорона навколишнього природного середовища" генерального плану с. Радовель Олевського району Житомирської області

З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сайті Радовельської сільської ради за адресою http://radovel.rada.org.ua оприлюднена заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту "Генерального плану с. Радовель Олевського району Житомирської області".

Строк громадського обговорення заяви - 15 днів з дати публікації.

Відповідальний за організацію розгляду зауважень та пропозицій - Т.з.п. сільського голови Жуковець Валентина Олександрівна, Загоровська Тетяна Володимирівна.

Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються  в адмінприміщенні Радовельської сільської ради за адресою: 11025, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Київська, буд. 1.

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – «Розділу охорона навколишнього природного середовища» генерального плану с. Радовель Олевського району Житомирсьої області

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Радовельська сільська рада (11025, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Київська, буд.1).

Виконавець – Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний плану с. Радовель Олевського району Житомирської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральний план с. Радовель розробляється у зв’язку з необхідністю отримання в користування органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б відповідала вимогам чинного законодавства і дала можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової та виробничої забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою та озеленення територій населеного пункту, а також забезпечити як сталий розвиток населеного пункту так і формування елементів дієздатної громади, визначивши черговість розміщення нової житлової забудови, покращення культурно-побутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території населеного пункту, удосконалення вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища в існуючих межах населеного пункту.

Генеральним планом визначаються:

 • перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;
 • території для розвитку сельбищного будівництва, розвитку промисловості та комунально-складських об’єктів;
 • пріоритетні     напрямки    розвитку    населеного    пункту,    його     перспективна планувальна структура та функціональне зонування;
 • території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);
 • аналізується загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;
 • обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;
 • надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури, тощо.

При розробленні генерального плану враховуються Генеральна схема планування території України; схеми планування окремих частин території України, областей, районів та їх окремих частин; стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація; інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Також на підставі затвердженого генерального плану будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • потребу   в   підприємствах   і    закладах    обслуговування   населення,   місце    їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Необхідність розроблення генерального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ще одним із ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Радовель Олевського району Житомирської області. Підставою для проектування є рішення сільської ради №1 від 13.03.2019 р.

Генеральний план розроблений відповідно до діючих Державних будівельних норм України, ДБН Б.1.1-15:2012, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №193 від 14.08.2015 «Про затвердження Переліку класів об`єктів містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів.

При виконанні проекту була використана цифрова картографічна основа у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та СК-63 р.  масштабу  1:2  000  виконана  у  2019 р., та яка була надана замовником.

Генеральний план розроблений на розрахунковий строк до 20 років та згідно п. 8 ст.17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села, а також при використанні землі в проектних межах села.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі генерального плану можуть бути розроблені детальні плани територій в межах населеного пункту, які згідно зі ст.19, зокрема, уточнюють положення Генерального плану населеного пункту та визначають планувальну організацію і розвиток частини території.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон (Стаття 18 ЗУ

«Про регулювання містобудівної діяльності»).

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення проекту "Генерального плану с. Радовель" передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території села.

Даний Проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно Проект не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: необхідність будівництва каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд; повного охоплення села системою централізованого водопостачання та водовідведення; організація зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання; реконструкція КОС; будівництво та розвиток мережі дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд зливових стоків; модернізація та розвиток систем теплопостачання, електропостачання; розчистка русел та благоустрій водотоків; визначення меж прибережних захисних смуг та смуг відведення, забезпечення режиму господарської діяльності, передбаченого законодавством; забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: забезпечення населення якісною питною водою відповідно до санітарних вимог; визначення комплексу заходів з покращення санітарного стану водойм; визначення заходів з охорони атмосферного повітря; розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення, зливової каналізації, тепло- та електропостачання; визначення стратегічних напрямків поводження з твердими побутовими відходами; забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування та формування сприятливих умов для життя та відпочинку населення.

До сфери охоплення СЕО проекту "Генерального плану с. Радовель" відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генерального плану с. Радовель здійснюється для всієї території населеного пункту в межах, визначених генеральним планом населеного пункту, що розробляється.

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна    доповідь    про    стан    навколишнього    природного    середовища Житомирської області у 2018 році;
 2. Екологічний паспорт Житомирської області (2019 р.)
 3. Статистичний щорічник Житомирської області за 2018р.

4 . Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р.

№3038-VІ із змінами;

 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від

28.12.1998 р. №2349;

 • Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);
 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря";
 • Закон України "Про відходи";
 • Закон України "Про екологічну мережу України";
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 1. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
 2. Інші доступні джерела інформації.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем.

Основними екологічними проблемами, з якими стикається село Радовель, є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення є пересувні (автотранспорт) та промислові об’єкти.
 1. Водні ресурси
 • відсутність 100 % забезпечення централізованим водопостачанням об’єктів житлової та громадської забудови;
 • відсутність очисних споруд дощових стоків;
 • забруднення русел водойм;
 • активація підтоплення і заболочення земель;
 • недотримання нормативних водоохоронних та прибережено-захисних смуг.
 1. Земельні ресурси
 • забруднення ґрунтів придорожньої території;
 • забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень;
 1. Здоров’я населення
 • акустичне навантаження через автомобільний транспорт;
 • незадовільна якість питної води;
 • вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • достатній рівень забезпечення населеного пункту зеленими насадженнями, які в багатьох випадках використовуються не за функціональним використанням.
 1. Поводження з відходами
 • наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • відсутність роздільного збору ТПВ;
 • відсутність місця видалення відходів. Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту змін до генерального плану села, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад.

Розроблення проекту генерального плану села Радовель передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

Ймовірні наслідки:

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генерального плану села Радовель, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;
 • довкілля, в тому числі здоров’я населення.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва доріг, впорядкування вулично-дорожньої мережі та додержання природоохоронних норм під час будування нових автошляхів;
 • відновлення та створення нових площ зелених захисних насаджень, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств, сприятиме охороні та відновленню ґрунтів;
 • звільнення території села від несанкціонованих сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючи географічне положення населеного пункту транскордонні наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Радовель Олевського району Житомирської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант

«нульовий», без впровадження проектних змін.

Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. Тому генеральний план, є дуже важливою документацію.

В разі, якщо проект генерального плану не буде затверджено, населений пункт і надалі буде користуватись документацією, яка на сьогоднішній час не в повній мірі відповідає потребам населеного пункту.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану с. Радовель на довкілля та стан здоров’я населення

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря.

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах. Рішення генплану враховують джерела та зони їх

впливу з точки зору екологічно спрямованої планувальної організації території.

Водні ресурси

Відсутність очисних споруд дощових стоків. Забруднення русел

водойм.

Антропогенний тиск на водні об’єкти, пов’язаний із скидами в них стічних вод населених пунктів.

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості. Будівництво та реконструкція водопровідних та

каналізаційних очисних споруд із застосуванням

новітніх технологій та обладнання.

Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво та реконструкція централізованої системи каналізування.

Необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистити русла від побутового та будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбної рослинності. Заходи по розчистці русел рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і заростає вологолюбною рослинністю.

Будівництво каналізаційної мережі дощової каналізації.

Поліпшення екологічного стану поверхневих вод водойм.

Підвищення рівня забезпечення населення доброякісною питною водою; впровадження заходів по зменшенню забруднення питної води при її транспортуванні.

Земельні ресурси

Забруднення ґрунтів придорожньої території. Не санкціоновані звалища ТПВ.

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.

Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття. Порушені території підлягають проведенню на них рекультивації

Лісові ресурси

 

Поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах села (сквери вздовж вулиць і доріг тощо).

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ не виявлена.

Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ; створення потужностей з обробки та переробки відходів.

Заключення договору з відповідним спеціалізованим автотранспортним підприємством;

Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення с. Радовель (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану села, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат тощо

Здоров'я населення

Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг передбачається створення штучних та природних акустичних екранів та застосування звукозахисних споруд або захисних елементів в спорудах першого ешелону забудови.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

Пропонується така структура Розділу «Охорона навколишнього природного середовища»:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису.

Відповідальна особа:

Сільський голова с. Радовель – Жуковець Валентина Олександрівна

Контактні дані: 11025, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Київська, буд.1, тел. 04135-96431, 097-732-18-42, radaradovel@gmail.com.

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

« повернутися до списку новин


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *